Oheň a voda – tieto dva protichodné živly od nepamäti sužovali ľudstvo. Spolu s vedecko-technickým pokrokom síce rástla schopnosť človeka vzdorovať živelným pohromám, na druhej strane zvýšená koncentrácia obyvateľstva a jeho majetkových hodnôt nijako neznižuje následky škôd. Spomeňme si na pobrežie juhovýchodnej Ázie alebo New Orleans.

Moderné technológie dokážu premieňať hmotu či energiu, tento proces veľmi často sprevádza práve zvýšené riziko technologických pohrôm, o ktorých naši predkovia ani netušili. Len nedávno uplynulo 20 rokov od černobyľskej tragédie. Ľudia, ktorí prežili a ktorí sa im narodili spolu s okolitou prírodou budú niesť následky ešte dlhé roky...

Reklamné slogany často sľubujú život alebo podnikanie bez rizika. Úspešní mladí ľudia, krásne domy, drahé autá, tropické dovolenky.

Existencia bez rizika je len fikcia.
Od narodenia resp. zrodu firmy sme vystavení všemožným rizikám a vplyvom – nielen živelným, ale aj zdravotným, spoločenským, ekonomickým, politickým. Riziká sa nemusia dotknúť priamo nás, ale našich príbuzných, obchodných partnerov, spoločnosti.