Oblasť rizikového manažmentu je v súčasnosti pomerne široká. Nedeterminujú ju len elementárne živly, ale aj komplikovaná infraštruktúra spoločnosti. Zoberme si len takú oblasť, ako je internetová bezpečnosť. Čím ďalej tým viac spoločností prenecháva medzinárodnej sieti viac informácií, ktoré predtým neopúšťali firewally vnútorných sietí. Risk Experts s.r.o. sa venuje bezpečnostnému poradenstvu najmä v technickej oblasti požiarnej bezpečnosti, ochrane proti živelným udalostiam, neoprávnenému vniknutiu (intrúzii). V spoluprácii s RISK CONSULT a renomovanými externými spolupracovníkmi zabezpečíme úplnú paletu služieb v oblasti rizikového manažmentu.