Risk Experts s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 53494/B, IČO: 44 288 107 so sídlom Pažítková 5, 821 01 Bratislava, zahájila svoju činnosť 15.7.2008.

Zamestnanci spoločnosti disponujú mnohoročnými skúsenosťami z technologickej ako aj rizikovej a poisťovacej brandže s praxou v nadnárodných spoločnostiach, čo umožňuje technické posúdenie rizika v zmysle najprísnejších európskych kritérií.